Projektování staveb

Projekce
Společnost ORSmix s.r.o. Vám nabízí kompletní provedení 4. stupňového projektu.

Tyto základní stupně jsou: 1. Studie , 2. Dokumentace k stavebnímu povolení , 3. Dokumentace realizační , 4. Dokumentace skutečného provedení stavby.

Všechny stupně dokumentace jsou nutné k správnému provedení stavby a i když se mnohým z Vás investorů může zdát některý stupeň jako zbytečný tak věřte, že nikoliv.

Jelikož správně provedená realizační dokumentace Vám naopak velmi šetří náklady na Vaší stavbu, z důvodu, že máte kompletní stavební činnost rozebranou do posledního detailu a jste vybaveni přesným výkazem výměr Vaší stavby a pokud se nerozhodnote sami v průběhu stavby měnit některé prvky máte přesnou kalkulaci od které se žádný stavebník nemůže odchýlit.

Je to Vaše největší zbraň proti vícepracem, které se tak často objevují na stavbách a jsou většinou logické, nicméně jelikož jste neměli 3.stupeň dokumentace, nemohl jste na to jako investor přijít včas a vybrat např. jinou možnost řešení, které by Vám vše zlevnilo. Proto prosím tyto 4. základní stupně nepodceňujte.
                                                  
Váš team ORSmix s.r.o.

Ceník projektů staveb

Ceník projekce
Ceník projektů pro Vaší stavbu je velmi složitý na nacenění tabulkovými cenami. Každá stavba je jiná. Nicméně pokud nechcete netypický dům nebo netypickou stavbu (tzn. stavbu podle Vašich námětů) a spokojíte se s typizovanými domy, můžete si projekt u naší společnosti zakoupit již od 18 500,- Kč.

V dalších případech, je vždy nás potřeba kontaktovat a dohodnout si konkréktní podmínky. Samozřejmostí zůstává, že v ceně projektů máte zajištěnou i naší konzultační činnost při provádění stavby.
------------------------ ÚSPĚŠNĚ ZKOLAUDOVÁNO ------------------------

-------------------------------- PRŮBĚH STAVBY --------------------------------
Pokud máte zájem o zpracování projektu,kontaktujte nás a vyžádejte si nabídku, na Vaší stavbu či rekonstrukci.                                    info@orsmix.cz