ZELENÁ ÚSPORÁM 2014 | ORSmix

ZELENÁ ÚSPORÁM 2014

ZELENÁ ÚSPORÁM 2014 s společností ORSmix s.r.o.


Naše společnost je zapsána v seznamu odborný dodavatelů (SOD) v programu Ministerstva životního prostředí.


Vyřízení kompletní administrativy včetně vyřízení dotací je v plně naší kompetenci a proto se vůbec nemusíte ničím zatěžovat. Vše vyřídíme za Vás.


Víte jaké jsou výše dotace od státu?Hladina 1

Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 30 % z uznatelných nákladů


Hladina 2

Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 40 % z uznatelných nákladů


Hladina 3

Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 55 % z uznatelných nákladů


Rychlý kontakt ZELENÁ ÚSPORÁM 2014

Rady a zjištění jak na ZELENOU

Ing. Filip Raboch

tel. +420 731 411 000

filip.raboch@orsmix.cz


NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2014

I. výzva Nová zelená úsporám pro žadatele rodinných domů spuštěna

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský schválil 1. Výzvu Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna tohoto roku a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce. První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie.


Program Nová zelená úsporám 2014
je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.),a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Program Nová zelená úsporám přinese finanční podporu a do budoucna úsporu pro desetitisíce domácností a jedna miliarda korun státní podpory v programu přinese zhruba 2700 pracovních míst. "Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Budeme podporovat i přípravu projektové dokumentace,"říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách."Chceme motivovat žadatele. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora," dodává ministr.